Odpovědnost

Texty firem skupiny Amberg byly velmi pečlivě sestaveny. Firmy skupiny Amberg však neručí za správnost, úplnost a aktuálnost připravených textů. Texty webových stránek mohou být využívány na vlastní nebezpečí uživatele.

Jsou vyloučeny nároky na záruku vůči firmám skupiny Amberg z důvodu poškození hmotného či nehmotného druhu, které vyplývají ze získání přístupu nebo používání, popř. nepoužívání veřejných informací, ze zneužití spojení nebo technických poruch.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Firmy skupiny Amberg si vyhrazují měnit, doplňovat, mazat nebo dočasně či trvale zveřejňovat části stran nebo celou nabídku bez předchozího upozornění.

 

Odkazy a linky

Odkazované webové stránky spadají do odpovědnosti jejich provozovatele. Firmy skupiny Amberg nemají žádný vliv na aktuální a budoucí texty odkazovaných stránek. Informace a služby odkazovaných webových stránek jsou zcela v odpovědnosti třetí strany. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za takové webové stránky.

 

Autorská práva

Autorská práva pro zveřejněné texty přináleží příslušným firmám skupiny Amberg nebo zvlášť uvedeným držitelům práva. Pro reprodukování jakýchkoli prvků je třeba si předem obstarat písemný souhlas nositele autorských práv.

 

Ochrana osobních údajů

V souladu s předpisy k ochraně údajů má každý nárok na ochranu soukromí i na ochranu před zneužitím svých osobních údajů. Firmy skupiny Amberg tyto předpisy dodržují.

Ve spolupráci s našimi poskytovateli hostingových služeb se snažíme co nejlépe chránit databáze před vnějšími přístupy, ztrátami, zneužitím nebo falšováním.

Pro přístup na naše webové stránky jsou neosobní data o návštěvnosti webu, jako je vaše IP adresa, naposledy navštívená stránka, použitý webový prohlížeč, datum, čas a obecné informace přenášené na operační systém, popř. webový prohlížeč ponechány v anonymitě a interně vyhodnocovány za účelem rozpoznání trendů a ke zlepšení online nabídky. Z těchto údajů nelze činit žádné závěry týkající se vaší osoby.

 

S osobními údaji je zacházeno přísně důvěrně a nebudou prodávány třetím stranám ani dále předávány. Výjimka: Externí poskytovatelé, kteří z našeho pověření zpracovávají naprosto nezbytné údaje. Přitom se zvláště jedná o následující poskytovatele: Google Inc. (statistiky přístupu)

 

Cookies

V určitých případech se používají takzvané cookies. Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby se na obrazovce před uložením cookies zobrazilo varovné hlášení. Také můžete zrušit výhody osobních cookies. V tomto případě nemohou být použity určité služby.

 

Sociální sítě

Webové stránky některé z firem skupiny Amberg pro svůj přístup na internet používají „pluginy“ sociálních sítí „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“ a „Xing“ (společně nazývané „sociální sítě“). Následovně budete informováni o zpracovávání osobních údajů přes tyto sociální sítě.

 

Facebook:
„Facebook. pluginy“ jsou provozovány společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Facebook je sociální síť Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irsko). Facebook „pluginy“ poznáte podle jednoho z log Facebooku (bílé „f“ na modrém pozadí nebo znak „palec nahoru“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled modulů „Facebook Social Plugin“ si můžete prohlédnout zde: http://developers.facebook.com/plugins.

 

Xing:
„Xing pluginy“ jsou provozovány společností Xing AG, Gänsemarktstr. 43, 20354 Hamburg („Xing“). Xing „plugin“ poznáte podle loga Xing (nápis „Xing“ nebo zkratka „X“ na zeleném poli).

 

LinkedIn.com:
„LinkedIn pluginy“ jsou provozovány společností LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). LinkedIn „plugin“ lze poznat podle loga LinkedIn („in“ nebo „Linked in“ na modrém podkladu nebo „inShare“ na bílém nebo barevném pozadí).

 

Twitter: „Plugin“ www.twitter.com (takzvané tlačítko „Tweet“) je provozován společností Twitter, Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Twitter „plugin“ poznáte podle loga Twitter (bílé „t“ na modrém podkladu nebo symbol bílého „ptáčka“, oboje event. spojené se slovem „Tweet“).

 

Jestliže navštívíte webovou stránku naší internetové prezentace, ve které je integrován „plugin“ sociální sítě (Facebook/Xing/LinkedIn/Twitter), vytvoří váš webový prohlížeč přímé spojení se servery příslušné sociální sítě. Obsah „pluginů“ se ze sociálních sítí Facebook/Xing/LinkedIn/Twitter přenáší přímo do vašeho webového prohlížeče a bude propojen s modulem na internetové stránce. Proto nemáme žádný vliv na objem dat, která sociální sítě Facebook/Xing/LinkedIn/Twitter pomocí těchto „pluginů“ shromažďují a informujeme vás podle našich znalostí:

 

Propojením „pluginů“ získává příslušná sociální síť (Facebook/Xing/LinkedIn/Twitter) informaci, že jste otevřeli jednu z našich odpovídajících stránek. Pokud jste současně přihlášeni k odpovídající sociální síti, může příslušná sociální síť Facebook/Xing-/LinkedIn-/Twitter tuto navštívenou stránku přiřadit k vašemu účtu. V případě interakce s „pluginy“, pokud například kliknete například na ikonu „To se mi líbí“ nebo přidáte komentář, bude příslušná informace vaším prohlížečem předána přímo příslušné sociální síti, kde bude uložena. I když nejste členem příslušné sociální sítě Facebook, stále existuje možnost, že sociální síť vaši IP adresu zjistí a uloží ji.

 

Nikdy se nedozvíme, která tlačítka a kdy jste je použili. Účel a rozsah shromažďování dat a další zpracování a využití ze strany sociálních sítí a vaše práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, které se k tomu vztahují, jsou uvedeny v informacích o ochraně osobních údajů na příslušné sociální síti (Facebook/Xing/LinkedIn/Twitter) v platném znění:

 

Facebook:
Prohlášení o ochraně údajů můžete otevřít na http://www.facebook.com/policy.php, informace o takzvaných „Social Plugins“ sítě Facebook najdete na http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084). Ostatně „Facebook pluginy“ můžete pro váš webový prohlížeč blokovat pomocí funkce „add-ons“, například nástrojem „Facebook Blocker“.

 

Xing:
Prohlášení o ochraně údajů Xing najdete na http://www.xing.com/privacy. Aktuální informace o ochraně údajů k funkci tlačítka „XING Share“ a doplňující informace můžete otevřít na www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

Twitter:
Prohlášení o ochraně údajů Twitter můžete otevřít na http://twitter.com/privacy. Další podrobnosti o tlačítku Tweet získáte na http://twitter.com/about/resources/tweetbutton (zdroje) a http://dev.twitter.com/pages/tweet_button_faq (Tweet tlačítko FAQ).

 

Linkedin.com:
Prohlášení o ochraně údajů LinkedIn najdete na
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Pokud jste členem některé ze sociálních sítí a nechcete, aby o vás tyto sítě shromažďovaly data prostřednictvím našich internetových stránek, musíte se před návštěvou našich internetových stránek ze sociálních sítí (Facebook/Xing/LinkedIn/Twitter) odhlásit.

 

Používání Google+
Tlačítko „+1“ sociální sítě Google Plus je provozováno společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Funkci +1 propojenou s HOTnews Google lze poznat dle symbolu +1, kurzivou napsaného nápisu „+1“, u kterého je uvedeno číslo. Příklady možného propojení představuje Google na následující stránce: http://www.google.com/+1/button/.

 

Aktivujete-li tlačítko „+1“ na webové stránce naší internetové prezentace, vytvoří váš webový prohlížeč (např. programy „Internet Explorer“, „Firefox“, „Opera“, „Safari“, „Chrome“) přímé spojení se servery Google. Obsah tlačítka „+1“ je z Googlu přenášen přímo do vašeho webového prohlížeče a bude propojen s internetovou stránkou. Je možné, že vaše IP adresa bude touto cestou přenesena společnosti Google v USA. Informace, že uživatel zadal „+1“, bude aplikací Google příkladně použita ve výsledcích vyhledání Google, v profilu uživatele Google i v sociální síti Google „Google+“. Přitom se zobrazí informace Google, které uživatel Google zadal, například profilový obrázek nahraný uživatelem na Google anebo jméno použité v profilu Google. Účel a rozsah shromažďování dat a další zpracování a využití ze strany Google a vaše práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, které se k tomu vztahují, jsou na Google uvedeny v informacích o ochraně osobních údajů k tlačítku „+1“ (http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html).

 

Pokud jste členem Google Plus a nechcete, aby Google při aktivaci tlačítka „+1“ o vás shromažďoval data prostřednictvím našich internetových stránek a propojoval je s vašimi daty uloženými na Google, musíte se před návštěvou našich internetových stránek z Google Plus odhlásit.

 

Pokud nesouhlasíte, aby docházelo k výměně dat mezi vaším webovým prohlížečem a Googlem, můžete například na váš počítač instalovat software, které obecně brání komunikaci s počítači Google (např.: proxy software nebo „pluginy“ pro webové prohlížeče).